itzala egin, marraztu, pintatu

Sombrear

Shade, Put in shading