ERDIRATU, ERDIGUNEAN LERRROKATU

Centrar, Al centro

Centre